I 2009 var jeg med på kartlegging av friluftsområder. På den tida var begrepet universell utforming kommet opp som en ny retning.  Det var foreløpig ikke blitt satt noe standard for hva begrepet skulle innholde. Ett sted må man allikevel starte. I tillegg var jeg på en tur til Samsjøen i Midtre Gauldal, og på en lang kjøretur inn mot Førde i Sogn og Fjordane.

Ja vi bor i et vakkert land. Vi hadde bilradioen på og tilfeldigvis spilte de Ulf Lundels ”Öppna landskap” mens vikjørte. Den kan du høre ved å trykke her. Den gjorde sitt til at opplevelsen ble enda større. Det er virkelig grunn til å ta vare på Norges vakre natur. Den er noe vi bør verdsette. Takket være en kreativ assistent, egen bil, min egen evne til å kunne organisere, et bra hotell med serviceinnstilt hotellpersonell på Rica Sunnfjord Hotel & Spa, og samarbeidsvilligeassistenter her hjemme, kunne jeg gjennomføre turen.

 Sognefjellsvegen

In 2009 I participated in mapping out recreation areas. The term universal designs had arrived as a new direction back then. There was still no standard for what the term was going to imply. But one still had to start somewhere. I was also on a trip to Samsjøen in Midtre Gauldal, and on a long roadtrip towards Førde in Sogn og Fjordane.

 

Yes, we live in a beautiful country. The car radio was on, randomly playing Ulf Lundel’s “Öppna landskap” while we drove. You can listen to it here. It contributed to making the experience even better. There really are good reasons for taking good care of Norway’s beautiful nature. It really is something which should be appreciated. Owing to a creative assistant, my own car, my own ability to organize, a good hotel with a helpful personnel at the Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, and cooperative assistants here at home, I was able to complete the trip.

Sognefjellsvegen

 

(Translated by Solveig)

Sognefjellet

Foto: Tor Arne Ludvigsen

Fjellkjeden Horungene på Sognefjell

Foto: Tor Arne Ludvigsen