Eksempel på pakkeliste

Dette er bare et eksempel som kan brukes når du skal pakke. Har du andre tips er det bare til å skrive til meg.  Om du vil bruke denne lista selv, så er det bare å kopiere den fra sida mi.  

MEDISINER

RULLESTOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE MEDISINSKE

ANDRE TEKNISKE HJELPEMIDLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOALETTSAKER OG KOSMETIKK

REISEDOKUMENTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEKLÆR

YTTERKLÆR OG SKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example on packing list

This is only an example on a packing list. If you have other tips and tricks, go ahead and tell me about them. If you want to use this list for yourself, you can copy.

 

MEDICATIONS

WHEELCHAIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER MEDICAMENTS

OTHER TECHNICAL EQUIPMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOILETRIES AND COSMETICS

TRAVELLING DOCUMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE CLOTHES

OUTSIDE CLOTHES AND SHOES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OTHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huskeliste er vanvittig viktig altså :) / A list is incredibly important

Når det blir misforståelser mellom arbeidsleder og den som pakker, og vi glemmer å skrive en oversikt, kan det lett hende at mye kan bli glemt.

Her ser dere resultatet av å glemme glidelaken til arbeidsleder og dusjforkle til assistentene på tur. Men man er da kreativ og finner løsninger. Vi tok i bruk en søppelsekkrull, for å erstatte manglende hjelpemiddel.

 

When misunderstandings arise between the work leader and the one packing, and we forget to write an overview, a lot can easily be forgotten. 

Here you see the result of forgetting the slide sheet for the work leader and the shower aprons for the assistent on a trip. Then it's all about being creative and finding solutions. We used a roll of garbage bags to replace the forgotten items. 

 

.   

En rull med søppelsekker kan brukes til så mangt/ A roll of garbage bags can be used for so many things. 🙂 (Translated to english by Solveig)