Planlegging og gjennomføring av tur til Oslo.

For en stund siden postet jeg innlegget "50-årsdag i hovedstaden, Oslo" 

https://lovise63.wordpress.com/2016/06/11/50-arsdag-i-hovedstaden-oslo/. Der beskrev jeg en helg med god assistanse i selskap med slekt, familie, samt noen av min søsters venner, nåværende og tidligere kollegaer. Jeg har som dere vet fra min blogg og hjemmeside en BPA-ordning, og jeg styrer min tid og mine assistenter via min ordning i andelslaget Uloba. 

Alle mine reiser planlegges i relativt god tid. Jeg har en rekke deltids- og tilkallingsassistenter, en del av dem er studenter. Juni er typisk eksamenstid. Så juni er vanskelig en vanskelig tid å reise på, men det ordnet seg til slutt 🙂. 

Reiseavtale og arbeidsplan ble klargjort på forhånd slik at det formelle skulle være på plass før vi dro. Som tidligere nevnt her på min hjemmeside har Uloba et system med en administrasjonskonto som dekker alle utgifter til assistentene. Hver assistent får også kostgodtgjørele, jf. statens satser https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostgodtgjorelse-og-nattillegg/id438637/. For deg som ønsker å lese mer om planegging av reiser kan gå tilbake på min hjemmeside å lese om dette. Dukker det opp nye opplysninger rundt reiser og finansiering vil det bli oppdatert under økonomi. 

Boforhold:

Denne gangen valgte jeg å bo sentralt i Oslo. Ettersom jeg denne gangen valgte å ta toget fra Trondheim til Oslo og tilbake falt det naturlig å velge et hotell like ved jernbanestasjonen. På forhånd hadde jeg bestilt opp hjelpemidler, som sto klare når vi kom til hotellet. Jeg hadde kontaktet hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, som i sin tur kontaktet den nærmeste sentralen der jeg skulle oppholde meg. Hotellet ble kontaktet og det hele kom i orden. 

Da vi dro fra hotellet kunne mine assistenter og jeg forlate hotellet i trygg forvisning om at hjelpemidlene ble hentet og vi kunne forlate hotellet på vanlig måte, som en hvilken som helst annen turist. 

Når du skal planlegge tur, er det lurt å være ute i god tid. Sjekk detaljer rundt eventuelle bosteder; hvordan er det tilrettelagt for feks rullestol o.l., og hva det vil koste? Det er greit å være ute i god tid, så slipper du å slite deg ut på å løse praktiske og personlige utfordringer utover det vanlige på reisen. Send gjerne en oversikt til din lokale hjelpemiddelsentral over hvilke hjelpemidler du trenger på turen, og de skal kunne sende forespørsel videre til nærmeste hjelpemiddelsentral i den kommunen du skal besøke. 

 

Forberedelser til reise med assistanse

Nå skal jeg fortelle litt om hvordan en tur med assistanse kan planlegges, med understrek på KAN- det finnes selvfølgelig flere løsninger. Har du assistenter med deg på reise, kan det være lurt å lage en arbeidsplan i forkant av turen. Jeg pleier å sette meg ned med assistentene som skal være med på tur, og bli enige om når og hvordan de skal jobbe på reisen. For å unngå konflikter og misforståelser under reisen, pleier jeg også å informere om eventuelle slindringsmonn ved overlapping av assistentøktene. Man kan kanskje ha en diskusjon på dette innad reiseassistentene, slik at alle er innforstått med hverandres behov og ønsker. Hvis det er mulig kan det være lurt å gjøre dette i god tid før turen.

Å reise med assistanse krever ofte litt papirarbeid. Dette for å sikre assistenter og arbeidsleder gode forhold på en reise. Uloba har diverse skjemaer, deriblant reiseavtale og kostgodtgjørelseskjema, som må underskrives og sendes til Uloba FØR reise. På reiseavtalen skriver man hvor lenge reisen skal vare, og hvor reisen skal befinne seg. Man trenger også å skrive ned en reiseplan, der man skriver når assistenten\assistentene skal jobbe, og hvor lenge. På kostgodtgjørelsesskjemaet skriver man ned antall dager reisen har, og hvilke måltider som er inkludert. Er for eksempel frokost inkludert på hotell, blir gjeldende prosent trukket fra på kostgodtgjørelsen til assistentene.

Det er i alle fall slik jeg har gjort det, men er selvfølgelig mottakelig for andre tips.

For mer informasjon om planlegging, se blogg. Les gjerne flere innlegg om turene mine der.