Velkommen til min hjemmeside

Jeg er en kvinne på 54 år som grunnet cerebral parese (CP) sitter i rullestol til daglig.   Jeg har Borgerstyrt personlig assistanse, og liker å reise.  Både for å treffe familie, slekt og venner, men også for å se litt av omgivelsene rundt meg, både i inn og utland.  I og med at jeg må benytte både tekniske hjelpemidler og rullestol må jeg også det når jeg beveger meg utenfor hjemmet.  Det skaper noen utfordringer, som kan løses.  I tillegg har jeg nå i voksen alder også med meg assistenter.   Vi er alle forskjellige og løser utfordringene våre på ulikt vis.  Jeg har ikke alle løsninger klare.  Derfor fikk jeg ideen om å lage denne siden. 

Mitt håp er at du som leser kan komme med dine tips og råd, så kan vi sammen lage en god side med gode råd og vink.  Det kan også være hyggelig om du forteller om en reise du har vært på. Du trenger ikke være funksjonshemmet for å gi en reiseskildring.

Velkommen inn.

Maiken Lovise Kvåle

 

Welcome to my homepage.

I am a 54 year old woman, and because of cerebral palsy (CP), I am in a wheel chair. I have PA-citizen controlled personal assistance, and I like to travel, both to see my family and friends, and to see some of the surrondings near and far away. I am dependent on my wheel chair and other technical aids, also when I leave my house. This leads to some challenges, that can be solved. In addition to this, I am also dependent on bringing with me assistants when I travel.

We are all different, and will solve our challenges differently. I don't have all the answers. That is why I got the idea to create this website.

My hope is that you as a reader will share your suggestions and advise, so that we together can make a good webpage with lots of good ideas. It would also be great if you could share something from one of your travels. You don't have to be disabled to discribe your trip.

 Welcome.

Maiken Lovise Kvåle

Dette er meg i ankomsthallen på Trondheim jernbanestasjon, 2015 / Me in the arrival hall at Trondheim railway station.