Stord 1980. Blå VW Caravelle var så stor at den måtte bli dradd opp til plassen av en mindre bil, for så å snu den for hånd. Bak vogna var det et stup på flere meter. Campingvogna lånte vi av naboer, og den var bare to år gammel, så far synes det var veldig skummelt å kjøre den/Stord 1980. The blue VW Caravelle was so big that it had to be drawn up by a smaller car, to then be turned by hand. Behind the caravan was a cliff of several meters. We borrowed the caravan from a neighbor, and as it only was two years old, my father thought it was quite scary to drive it.